HTML

Web o webu

Jazyk HTML

HTML5

Aktuální verzí jazyka html je verze 5. V návodech bude používán jazyk HTML5, pro srovnání budou zařazovány i ukázky HTML4 pro porozumění dříve vytvořeným webům.

Ukázka kódu html5

HTML5

HTML4

Ukázka kódu html4

HTML4

XHTML

Ukázka kódu xhtml1

XHTML